Vetllant sobre la paraula

Jeremies 1:11–12 Després vaig tenir una revelació del Senyor que deia: “Què veus, Jeremies?” Vaig contestar: “Veig una branca d’a-metller.” el Senyor em digué: “Has vist bé; perquè jo vetllo per la meva paraula a fi que es compleixi.”
Efesis 5:1 Així, doncs, procureu imitar Déu, com a fills estimats que sou,

Hi ha alguna cosa que es deixa veure molt clara a Jeremies 1:12 i és que Déu és vigilant, sense donar lloc al somni per complir la seva paraula, per posar-la per obra.

Així mateix hem d'imitar-lo i vetllar sobre la seva paraula per posar-la per obra i no adormir-nos en el compliment de la mateixa, sinó estar atents.

La traducció exacta de «vetllant» a l'original és «estar alerta», és a dir, hem d'estar alerta a la paraula que Déu ens ha donat per posar-la per obra.

També al verset anterior al 12 diu:

Jeremies 1:11 Després vaig tenir una revelació del Senyor que deia: “Què veus, Jeremies?” Vaig contestar: “Veig una branca d’a-metller.”

La paraula ametller a l'hebreu és «shaqued» que prové de l'arrel hebrea «shaqad» i significa estar alerta o afanyar-se, per això a l'arbre d'ametller li deien l'«afanyat» perquè era el primer a florir a la primavera. I l'arrel de la paraula ametller és la mateixa que es fa servir en el verset següent per «vetllar» per això en algunes traduccions el tradueixen «apressar»

Jeremies 1:12 el Senyor em digué: “Has vist bé; perquè jo vetllo per la meva paraula a fi que es compleixi.”

Busquem afanyar-nos a complir la seva paraula perquè ell que l'estima compleix els seus manaments.

Efesis 5:14 i tot allò que queda al descobert re-flecteix la llum. Per això es diu:
Salms 40:7–8 Per això he dit: “Mira, sóc aquí.”En el llibre de l’Escriptura m’és prescrit de fer la teva voluntat.Déu meu, em deleixo en la teva Llei, ben endins del cor la tinc guardada.
Deuteronomi 17:19 La durà sempre amb ell i la llegirà tots els dies de la seva vida, per aprendre a reverenciar el Senyor, el seu Déu, i a guardar totes les paraules d’aquesta llei i d’aquests estatuts i posar-los en pràc-tica,

H8247שָׁקֵד shaqed — de H8245; l'ametlla (arbre o nou; com a la més primerenca en flor): ametller (arbre).

H8245 שָׁקַד shaqad — una arrel primitiva; estar alerta, és a dir, sense dormir; per tant, estar a l'aguait (sigui bé o malament): accelerar, romandre, despertar, vigilar (per a).

COMPARTIR AQUESTA PUBLICACIÓ
Etiquetes
Arxivar
Estic vetllant sobre la meva paraula