Canals de Telegram

Com que Telegram té emmagatzematge il·limitat, així com un reproductor inclòs als seus canals, ho hem aprofitat per crear diversos canals, com ara predicació, lloança, adoració i altres per a la vostra edificació.

El nostre canal de Telegram

El nostre canal de Telegram "YHWH és la meva salvació"

En aquest canal compartim una diversitat de continguts com vídeos didàctics, predicació, versets, capítols de la Bíblia en àudio, i algunes altres notícies o informacions que considerem rellevants per a l'edificació.

Vés al canal

Lloança i adoració

Cánticos de Alabanza - Español

Aquest és un canal de cançons de lloança en castellà perquè puguem ser edificats a través de la lloança del nostre Déu Totpoderós

Isaïes 12:2 Mireu, Déu és el meu salvador; con-fiaré en ell i no tindré cap temença. El Senyor és la meva fortalesa i la meva protecció. Ell ha estat la meva salva-ció!”

Vés al canal

Cánticos de Adoración - Español

Aquest és un canal de cançons de culte en castellà perquè puguem ser edificats mitjançant l'adoració al nostre estimat Déu.

Filipencs 4:18 ...que és un perfum suau, sacrifici agradable que Déu accepta de bon grat.

Vés al canal

Predicadors​

Sermons Evangelista Yiye Avila

Evangelista de Puerto Rico a qui Déu fa servir per predicar l'evangeli, guarir malalts, lliures dimonis i altres manifestacions de glòria. També va escriure diversos llibres com "El dejuni del Senyor", "La ciència de l'oració", entre d'altres.

Vés al canal

Predicacions de l'Apòstol Othoniel Ríos Paredes

Va fundar els ministeris Elim, que va crear d'una manera fantàstica a Guatemala i altres països. A més que el seu ministeri tenia ensenyaments donats per l'Esperit Sant, també a causa d'aquest ministeri el cos de Crist va rebre una gran quantitat de lloança.

Vés al canal

Predicacions de la Parròquia Apòstol Norman

Missioner que va estar a Guatemala gran part de la seva vida, a més de fundar els ministeris de Calvari, també va ministrar i ensenyar sobre l'alliberament.

Vés al canal

Predicacions de l'evangelista Josué Yrion

Evangelista que ha portat la paraula de Déu en diversos països, a més d'escriure diferents llibres sobre la paraula de Déu i dóna suport als missioners en diferents parts del món.

Vés al canal

Predicacions de Charles Spurgeon

Predicador i escriptor que, per la seva manera de predicar, va rebre el nom de príncep dels predicadors.

Vés al canal