Podcasts

Leyendo el libro de la ley de Dios

Aquest podcast pretén prendre la base de Nehemies 8:8 que indica que mentre estaven llegint col·locaven el significat de les escriptures perquè entenguessin la lectura. I aquest és el nostre objectiu a més de tenir en compte 1 Timoteu 4:13 que parla de l'espera mitjançant la lectura, l'exhortació i l'ensenyament.​


Nehemies 8:8 Llegien el llibre de la Llei de Déu clarament, i n’explicaven el sentit, de manera que s’entengués bé el que es llegia.

El pots trobar a TuneIn, CastBox, Spotify, Google Podcast, Stitcher, iHeart, Pocket Casts, ivoox i PlayerFM

Enseñanza Ezra

Aquest podcast pretén prendre la base d'Esdras 7:10 que és disposar-nos a examinar la paraula de Déu, practicar-la i ensenyar-la. Per aquest motiu en aquest podcast s'ensenyaran diversos temes basats en la paraula de Déu.


Esdres 7:10 Esdres havia posat tot el seu cor a estudiar la llei del Senyor, a fi de com-plir-la i ensenyar a Israel els seus esta-tuts i els seus preceptes.

El pots trobar a TuneIn, CastBox, Spotify, Google Podcast, Stitcher, iHeart, Pocket Casts, ivoox i PlayerFM

Voz de shofar

Aquest podcast pretén prendre la base d'Isaïes 58:1, és a dir, proclamar la veritat de Déu perquè es pugui escoltar a través de diversos temes.


Isaïes 58:1 Clama fort i no t’aturis, alça la veu com una trompeta! De-nuncia al meu poble el seu delicte, i a la casa de Jacob els seus pecats!

El pots trobar a TuneIn, CastBox, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts, ivoox i PlayerFM