El regnat de la gràcia

Romans 5:21 per tal que, així com el pecat regnà per la mort, així també la gràcia regnés per la justícia que duu a la vida eterna, mitjançant Jesucrist, el nostre Senyor.

No continuïs permetent que el pecat regni sobre la teva vida perquè el seu regne és de mort.

Creu en Jesucrist i entraràs al regne de la gràcia per a vida eterna.

COMPARTIR AQUESTA PUBLICACIÓ
Etiquetes
Arxivar
Vida eterna?